Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste.


1.Rekisterinpitäjä
JTK-köökki Oy
Rovaniemi/Suomi Finland
Y-2405661-5
Satu Räihä
2.Rekisterin nimi
JTK-köökin asiakasrekisteri.
3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely.
4. Rekisterin tietosisältö
Tilauksen käsittelyä varten rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tilauskohtaisesti rekisteriin tallennetaan lisäksi tiedot tilatuista tuotenimikkeistä, tilausmääristä, kokonaissummasta, mahdollisista alennuksista, valitusta toimitus- ja maksutavasta sekä tilauksen statuksesta. 
Luottokortti-, pankkitili- tms tietoja ei kysytä eikä tallenneta.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalveluun asiakkaan itsensä antamat tiedot sekä JTK-köökki tilausjärjestelmän tiedot.
JTK-köökin asiakastiedot ovat luottamuksellisia. JTK-köökki sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille.
6. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.